Laura Rampelberg (PwC): “Digitalisering van HR gaat hard in New York”

Laura Rampelberg, HR Business Partner bij PwC, woont en werkt sinds twee jaar in New York. Die stad was tot mei het epicentrum van de coronapandemie in de Verenigde Staten. Het bruisende stadsleven viel helemaal stil en ontwaakte pas opnieuw tijdens de zomermaanden, met hier en daar wat anderhalve-meter-terrassen. “Het voorjaar was zeer bevreemdend”, bevestigt Rampelberg, die er samen met haar vriend een flat huurt. “Het was akelig om te zien hoe een stad die normaal gezien 24 op 24 blijft doorgaan, helemaal leegliep. Zelf hebben we nooit overwogen om terug naar België te keren. Opeengepakt in een vliegtuig gaan zitten, leek ons niet de beste keuze. Bovendien wisten we niet of we met ons visum nog naar de VS zouden kunnen terugkeren en of PwC ons contract zou kunnen laten doorlopen.” Het verhaal. Tekst: Hermien Vanoost

Personeel uitlenen: social profit maakt school

Dat het er bijzonder zwaar aan toe gaat in de social profit moeten we u niet uitleggen. Maar ‘elk nadeel heb zijn voordeel’ zoals de heiligverklaarde Johan Cruijff orakelde (al eiste de zaligverklaarde Willem Van Hanegem ook de quote op). De sociale partners van de social-profitsectoren sloten een intersectoraal kaderakkoord om in de coronacrisis uitwisseling van personeel tussen sociale ondernemingen mogelijk te maken. Dat is een welgekomen experiment, dat na corona misschien nog school kan maken. Wat hebben ze afgesproken?

Sociale dialoog: tijd voor experimenten à la Hansenne?

De onafhankelijke (maar toch ook wat aan de vakbonden gelieerde) denktank Minerva komt op de proppen met een voorstel voor een soort experimentele en tijdelijke deregulering van het sociaal overleg in de bedrijven, op basis van een recente studie. Bedrijven zouden via een in de tijd beperkte collectieve arbeidsovereenkomst en met terugvalopties kunnen afwijken van bestaande regels en structuren. Interessant? Oordeel zelf.

Werknemers doorgaans tevreden over veiligheid op werkvloer, maar corona weegt mentaal zwaar

Drie op vier medewerkers geven hun werkgever een pluim voor het organiseren en naleven van de afstands- en hygiënemaatregelen op de werkvloer. Tegelijk ervaren vier op tien meer stress op het werk door de aanhoudende coronacrisis. Een kwart geeft ook aan dat de coronacrisis hen minder gelukkig maakt op de werkvloer. Vier op tien vinden niet altijd de nodige steun bij de baas. Een grootschalig onderzoek van HR-dienstenbedrijf Acerta en onderzoeksbureau Indiville bij een representatieve steekproef van 2000 werknemers toont aan dat corona zwaar weegt op het mentale welzijn van de werkende Belg.

Discrimineert werkgever wanneer hij sollicitant met rugletsel afwijst voor job waarbij ‘gesjouwd moet worden’?

Het Arbeidshof van Antwerpen boog zich recent over een e-mail waarin een voedingsdeskundige die een vacature had geplaatst voor een deeltijdse functie als ‘managers assistent’ een kandidate afwees omwille van haar rugletsel. De rechters oordeelden dat de werkgever de sollicitante zodoende had gediscrimineerd op basis van handicap. Hij kon zich niet verweren door te stellen dat de job ook veel fysieke arbeid vereiste, gezien in de functiebeschrijving hierover met geen woord werd gerept.

Iris Harnie HR Business Partner Alpha Credit

Iris Harnie werd HR Business Partner bij Alpha Credit, een volle dochter van BNP Paribas Fortis, die consumentenkredieten verstrekt. Harnie is bachelor Business, Management/Marketing (Odisee, 1994). Zij begon haar carrière in administratieve functies, maar werd al in 1998 HR Officer bij Ericsson.

Meer werkenden slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag op het werk

Een kwart van de werknemers in Vlaanderen geeft bij de werkbaarheidsmeting 2019 aan dat ze in de afgelopen 12 maanden op de werkplek het slachtoffer waren van intimidatie, pestgedrag, fysieke agressie of ongewenst seksueel gedrag. Dat is meer dan bij de vorige meting in 2016. Vrouwen en contactberoepen vormen een risicogroep. We brengen dit bericht zonder commentaar.

Kurt Van Raemdonck kabinetschef vicepremier Petra De Sutter

Skeyes is not the limit voor Kurt Van Raemdonck, die door vicepremier Petra De Sutter (Groen), bevoegd voor Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post werd weggeplukt bij de luchtverkeersleider die vroeger Belgocontrol heette. Daar was hij sinds begin 2018 HR Director.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen

Philip Depondt managing partner bij Managers & More

Ook Philip Depondt zet na een rijke HR-carrière de stap naar consultancy. Dat doet hij als derde managing partner van het in Antwerpen gevestigde adviesbedrijf Managers & More, dat gespecialiseerd is in projectmanagement, interim management en managementontwikkeling. Depondt heeft een master Accountancy (Universiteit Antwerpen, 1990) en een master Fiscaliteit (Ehsal, 1992). Van 2008 tot 2019 was hij CHRO en lid van het Executive Committee bij La Lorraine Bakery Group. Begin 2020 verkaste hij naar Beaulieu International Group, als HR-directeur en lid van het directiecomité, maar aan dat verhaal kwam na een half jaar een einde.

Sharlien Derluyn HR Manager bij Valcke Prefab Beton

Valcke Prefab Beton, een Iepers familiebedrijf met een lange geschiedenis en waarvan de vlag de lading dekt, trok Sharlien Derluyn als HR Manager voor zijn ongeveer 360 personeelsleden. Derluyn is master Handelswetenschappen en Strategisch Management (UGent, 2016). Zij trad na haar studies in dienst van Kinepolis als HR Business Partner en verliet dit bedrijf begin oktober.