Tijdelijke cao voor corona-telethuiswerk: iedereen tevreden?

In de Nationale Arbeidsraad sloten werkgevers en vakbonden – eindelijk – een tijdelijke cao over telethuiswerk die loopt tot 31 december 2021. Dat was nodig omdat een deel van de bedrijven dat wel verplicht werd telewerk te organiseren, maar ter zake nog geen regeling of afspraak had met de werknemers(vertegenwoordigers).

Gelijk waar, gelijk wanneer werken: kan dat wel?

Gedragswetenschapper Julia Schlegelmilch (Vrije Universiteit Amsterdam, School of Business & Economics) onderzocht hoe de fysieke werkplek er in digitaal werk toe doet. Zij ontdekte dat de fysieke werkomgeving een veel belangrijkere rol speelt bij digitaal werk dan vaak wordt aangenomen. Met kwalitatieve en kwantitatieve methoden ging ze dieper in op drie verschillende fenomenen bij digitaal werk: digitale nomaden, open offices en werken op afstand.

Minder nieuwe contracten van onbepaalde duur: vooral (pas afgestudeerde) jongeren de pineut

Tijdens de tweede lockdown (oktober-december 2020) tekenden gemiddeld 28 procent minder werknemers een nieuw contract van onbepaalde duur in vergelijking met dezelfde periode van 2019. In vergelijking met twee jaar geleden is dit een daling met 26,8 procent. Over heel 2020 sloten bedrijven zowat 20 procent minder nieuwe contracten van onbepaalde duur af. Vooral een pak minder recent afgestudeerden en jongeren vonden hun weg op en naar de arbeidsmarkt. Tegelijk vertrokken er vorig jaar minder werknemers (vrijwillig of gedwongen).

Loonsubsidies in sommige sectoren: beter idee dan tijdelijke werkloosheid?

Voka vindt dat het systeem van de tijdelijke werkloosheid beter en anders kan. “Het systeem heeft zeker zijn nut bewezen in de acute fase van de coronacrisis”, klinkt het. “Maar op langere termijn dreigen mensen zo door te schuiven naar de langdurige werkloosheid en worden ze niet voorbereid op de arbeidsmarkt van morgen. In een aantal sectoren kan een loonsubsidie een beter alternatief zijn om de continuïteit van de bedrijven te waarborgen.”

Opzegging van beschermde werknemers: 65e verjaardag afwachten!

In een recent arrest gaf het Hof van Cassatie uitsluitsel over de vraag of werkgevers de ontslagprocedure voor (kandidaat-)werknemersvertegenwoordigers moeten volgen wanneer zij deze (kandidaat-)werknemersvertegenwoordigers opzeggen met het oog op pensionering. Het Hof besloot dat de ontslagbescherming inderdaad blijft gelden tot de leeftijd van 65 jaar en dat beschermde werknemers dus recht hebben op een beschermingsvergoeding wanneer de opzeggingstermijn betekend wordt voor hun 65e verjaardag.

Lieve Van Mechelen HR Director bij Agentschap Integratie en Inburgering

Een jaar na haar aantreden als deeltijds HR Program Manager bij het Agentschap Integratie en Inburgering promoveerde Lieve Van Mechelen er tot HR Director. Van Mechelen is bachelor Rechten (KdG Hogeschool). Voorheen werkte zij onder meer als HR Coordinator bij VITO, management consultant bij Quintessence, HR Interim Manager bij Honeywell en European HR Director bij VLS Group (logistiek).

Ellen Leyssens Team Lead HR Business Partnering bij BASF

Ellen Leyssens is master Strategische Communicatie (UA, 2011) en liep tijdens haar opleiding al stage bij het communicatiedepartement van BASF en kon er na afstuderen terecht als Recruitment Specialist. In 2016 werd Leyssens HR Business Partner en nu dus Team Lead.

Samuel De Potter Director Talent Acquisition bij Beaulieu International Group

Samuel De Potter is master in de Arbeidspsychologie (Universiteit Gent, 1999) en begon als rekruteringsconsultant bij SD Worx. In 2001 werd hij Principal Consultant bij Cubiks. Tussen 2007 en 2019 werkte hij voor Barco, waar hij afzwaaide als Director HR Processes & Projects, Recruitment, HRIS. Voor hij bij Beaulieu International Group begon, was De Potter HR Business Partners Manager Northwest Europe bij Q8.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen

Iris De Kock HR Officer bij Ineos

Iris De Kock is bachelor Personeelswerk (Karel de Grote Hogeschool Antwerpen, 1994). Zij was gedurende geruime tijd kantoordirecteur bij ADMB, maar werd vanaf 2007 HR Officer bij Hansen Industrial Transmissions. Die rol vervulde zij nog bij een paar andere bedrijven. Voor De Kock in dienst trad bij Ineos, was zij gedurende bijna vier jaar actief bij AVA.

Arbeidsvoorwaarden Uber-chauffeur onverenigbaar met kwalificatie als zelfstandige

Begin juli 2020 diende een zelfstandige Uber-chauffeur een dossier in bij de Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie (CAR) van de FOD Sociale Zekerheid. Hij werd daarbij ondersteund door ACV United Freelancers, ACV Transcom en het ‘Collectif des Travailleurs du Taxi’. Gezien Uber hem arbeidsvoorwaarden en -regels oplegde, beschouwde de betrokken chauffeur zichzelf niet als een zelfstandige. Hij verzocht de Commissie haar mening te geven over de aard van de arbeidsrelatie. De uitspraak kan school maken.