Prioriteit bij kmo’s: medewerkers behouden

Dé belangrijkste HR-uitdaging voor kmo’s? Dat is niet het aantrekken, maar wel het behouden van medewerkers. Om werknemers aan hun bedrijf te binden, kijken de kmo-bedrijfsleiders vooral naar maatregelen om het (mentaal) welzijn te verbeteren, een aantrekkelijk loonpakket aan te bieden, maar ook naar het integreren van voldoende diversiteit en inclusie op de werkvloer. Ook praktische mobiliteitsoplossingen, waaronder fietsvergoedingen, bedrijfswagens en tankkaarten blijven populair.

Onderzoek toont aan: hoog personeelsverloop schaadt bedrijfscultuur

Bijna twee derde (63 procent) van de Britse bedrijven kampt met een verslechterde bedrijfscultuur als gevolg van het grote personeelsverloop. In 23 procent van de bedrijven waren er door het grote personeelsverloop klachten van overgebleven teamleden over een verandering in de bedrijfscultuur. Nog eens 23 procent merkte dat de bedrijfscultuur afweek van de missie en waarden zoals die op papier staat.

Nog steeds geen ‘great resignation’ in België

Het personeelsverloop in ons land lag de eerste zes maanden van dit jaar op op vrijwel hetzelfde niveau als in dezelfde periode vorig jaar. Met andere woorden: er de veelbesproken ‘great resignation’, of de trend waarbij werknemers massaal ontslag nemen, blijft uit in België. Al zouden experten wat meer verloop willen zien.

Talentmanagement en retentie: nauw verbonden

Talentmanagement en hoe u er als organisatie mee aan de slag gaat, heeft impact op de retantie van medewerkers, zo blijkt uit recent onderzoek aan de KU Leuven. Het geselecteerd worden als talent, over het algemeen, zorgt ervoor dat deze werknemers minder snel de organisatie wensen te verlaten.

HR Square Masterclass: Duurzaamheid & HRM

Tijdens deze tweedaagse in het kasteel van Jemeppe denken we na over hoe HR-management duurzaamheid ten volle kan omarmen, maar ook hoe HRM de organisatie kan ondersteunen in zijn ‘groene’ inspanningen. Een leerrijke totaalervaring met keynotes, breakoutsessies, networking, experience...

VDAB-bijblijfsessies: HR-topics voor werkgevers (september 2022)

Wil je graag op de hoogte blijven van de recente ontwikkelingen op het vlak van HR? Kom naar de VDAB-blijblijfsessies over HR-topics! VDAB organiseert deze infosessies in samenwerking met sociale secretariaten, sectorfondsen en werkgeversorganisaties.

Moedwillig weigeren om informatie te delen kan werknemer zuur opbreken

Een IT’er in dienst bij een vzw had onder meer de taak een nieuwe website uit te bouwen. De werknemer werd naar aanleiding van zijn afwezigheid verzocht om bepaalde informatie te bezorgen zodat er verder aan gewerkt kon worden. Hij was immers de enige die beschikte over de nodige gegevens daarvoor. De werknemer ging daar niet op in, ondanks herhaaldelijk aandringen van de werkgever. Uiteindelijk wordt de werknemer ontslagen om dringende reden. Is dat een terechte sanctie? Het arbeidshof van Brussel sprak zich uit.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen

HR Square Seminarie: Compensation & Benefits - Klaar voor de uitdagingen van morgen

Loon en voordelen zijn en blijven de belangrijkste aantrekkingsfactor wanneer werknemers naar een (potentiële) werkgever kijken. Tegelijk weten we dat verwachtingen en eisen op vlak van compensation & benefits sterk veranderen. Terwijl de wetgever streng toekijkt, wensen werknemers meer flexibiliteit op vlak van loon en voordelen. Tijdens dit seminarie onderzoeken we enkele grote en kleine uitdagingen en formuleren we mogelijke antwoorden.

Schadevergoeding na de afwerving van personeel kent ook zijn grenzen

Alhoewel eisende partij bevestigt dat tussen partijen slechts een mondelinge overeenkomst bestaat, zijn haar algemene voorwaarden waarnaar verwezen wordt op een factuur geldig als deze factuur werd betaald. Indien deze algemene voorwaarden na verloop van tijd wijzigen en een afwervingsbeding bevatten, is ook dat nieuw afwervingsbeding geldig. Het afwervingsbeding kan voorzien in een schadevergoeding bij afwerving, maar deze schadevergoeding mag niet hoger zijn dan de potentieel voorzienbare schade bij het sluiten van de overeenkomst en kan, indien nodig, gematigd worden door de rechter.