Vaarwel Chris Senecaut

Een Grote Madam heeft begin deze week de HR-wereld verlaten voor een eeuwige cruise: Christiane Ceulemans, bekend als Chris Senecaut. Zij was net 80 geworden, fysiek aan het einde, maar mentaal tot het laatste moment alert. Haar vertrek is droevig, maar we voelen vooral respect en sympathie.

Geld, zekerheid of inhoud: weten wij en zij het wel?

Werknemers zijn minder gelukkig, hebben meer stress, hun mentaal en fysiek welzijn verslechterde en er werd met minder goesting en plezier gewerkt. Het aantal werkende Belgen dat actief op zoek is naar een nieuwe job verdubbelde op een jaar tijd. Tijd om zaken te doen? Ja, als je naar de juiste zaken kijkt.

Arbeidsmigratie: nieuwe inhoudelijke regels Vlaams Gewest vanaf 1 maart 2021

Op 8 februari 2021 werd het besluit (van 8 januari) van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van 7 december 2018 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers gepubliceerd. Deze nieuwe regels treden in werking op 1 maart 2021. Het Vlaams gewest wil meer flexibiliteit doorvoeren in zijn migratiebeleid, zodat werkgevers over een bredere waaier van mogelijkheden beschikken om derdelanders in Vlaanderen tewerk te stellen. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende.

Corona en arbeidsmigratie: geen echt probleem

De Belgische economie en misschien ook uw bedrijf is afhankelijk van buitenlandse werkkrachten, laag- of hooggeschoold. Onderzoek van Covivat (Corona Onderzoeksconsortium voor Inkomensverdeling en Sociale Effecten, wat vinden ze vandaag toch allemaal uit, zou grootmoeder zaliger zich afvragen) wijst uit dat corona een matige tot bescheiden negatieve invloed heeft gehad op de beschikbaarheid van buitenlandse werknemers. Vooral detachering heeft er weinig last van.

Handelstussenpersonen zijn geen klanten: voor eens en altijd?

Iedereen is het eens over de definitie: een handelsvertegenwoordiger is een werknemer die (op een bestendige wijze) zich verbindt tegen loon cliënteel op te sporen en te bezoeken met het oog op het onderhandelen over of het sluiten van zaken onder het gezag, voor rekening en in naam van één of meer opdrachtgevers. Waarover zacht uitgedrukt minder eensgezindheid bestaat, is wat nu juist onder het begrip ‘cliënteel’ moet worden begrepen. Maar wat betekent dat in hemelsnaam voor HR?

Eline Van Poeck Global HR Manager Supply Chain bij Heineken

In de groep Heineken groeide Eline Van Poeck door tot Global HR Manager Supply Chain. Zij was al sinds 2007 actief bij dochteronderneming Alken-Maes, aanvankelijk als HR Officer, vervolgens als Talent Manager en HR Business Partner. Sinds 2015 was zij HR Director.

Karel Bosmans HR Director bij Universiteit Hasselt

Karel Bosmans was langer HR-directeur van het Virga Jesseziekenhuis (nu Jessa) in Hasselt dan HR Square bestaat: meer dan 22 jaar en dat kan tellen. Hij is een van de pioniers in de zorgsector die het niveau van het personeelsbeleid en de arbeidsrelaties in de branche naar een niveau gebracht hebben dat minstens even hoog is als dat in andere sectoren. Terwijl dit ruim 20 jaar geleden aan het begin van zijn ontwikkeling stond.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen

HR Square Online Seminarie: Leiderschap in verandering [gratis]

We sturen onze organisatie en geven leiding aan teams in een steeds veranderende context. Tegelijk evolueren de verwachtingen die medewerkers en andere stakeholders hebben ten aanzien van de leidinggevenden. Bedrijfsmodellen staan onder druk, een wereldwijde pandemie brengt grote onzekerheid en technologische evoluties hertekenen de manier waarop we werken.

Artificiële Intelligentie zet nood aan levenslang leren op scherp

De sociaaleconomische impact van Artificiële Intelligentie reikt tot in de verste uithoeken van onze maatschappij, economie, arbeidsmarkt en HR-beleid, zo blijkt uit recent studiewerk van de SERV. Er zijn talloze conclusies te trekken uit dit onderzoek, waarvan we er alvast één uitlichten: we moeten veel meer investeren in levenslang leren.