< Terug naar overzicht

Meervoudig werkgeverschap: Werknemers delen biedt heel wat voordelen

Meervoudig werkgeverschap – waarbij organisaties medewerkers delen met elkaar – is een manier om vele uitdagingen op de huidige arbeidsmarkt aan te gaan. Werkgevers zeggen niet neen en ook voor werknemers zijn er duidelijke voordelen aan verbonden. Een bijdrage van Ann Mertens, Senior Consultant bij Acerta Consult.

Waarom zou het delen van werknemers een goed idee kunnen zijn? In eerste instantie is er de schaarste op de arbeidsmarkt. Organisaties in alle sectoren kampen met een tekort aan personeel en hebben moeilijkheden om de juiste competenties te vinden. Tegelijk wordt het in deze context des te belangrijker om medewerkers ook te motiveren en te behouden.

Daarnaast spelen andere factoren een rol. Zo kennen heel wat bedrijven al dan niet voorspelbare pieken en dalen in hun werkdruk, waardoor ze soms te veel en soms te weinig medewerkers hebben. Net zo goed zien we bedrijven waar expertise nodig is, maar dan slechts tijdelijk. Of waar men een openstaande functie heeft die niet voltijds is, maar niemand vindt die slechts deeltijds aan het werk wil.

Twee op drie zegt niet neen

In elk van die situaties biedt meervoudig werkgeverschap of het delen van werknemers over verschillende organisaties een oplossing. We zien ook duidelijk dat werkgevers niet afkerig zijn van het idee: een recente bevraging toonde ons dat bijna twee derde (om precies te zijn: 62,4 procent) van de werkgevers openstaat om bepaalde werknemers te delen met andere werkgevers. Het enthousiasme daarvoor is overigens groter bij de werkgevers die (vooral) bedienden in dienst hebben, dan dat waar het vooral gaat over arbeiders of kaderleden.

De ondervraagde werkgevers geven ook aan dat ze de voordelen van een dergelijk meervoudig werkgeverschap wel zien. Zij noemen vooreerst het voordeel dat de betrokken werknemers zo ervaring opdoen die nuttig kan zijn voor hun onderneming, maar ook dat het helpt om pieken en dalen op te vangen of gespecialiseerde talenten en competenties in te zetten die nu niet vindbaar zijn.

Ook voor de werknemers zijn er overigens duidelijk voordelen aan een dergelijke constructie. Neem een ambitieuze en leergierige werknemer die in een kleine onderneming aan de slag is: door ook elders te werken, kan die extra uitdagingen aangaan zonder dat hij daarbij zijn werkgever moet verlaten. Net zo goed zijn er werknemers die twee of meer deeltijdse contracten combineren, maar dankzij één voltijds 'multi-werkgever'-contract bijvoorbeeld gemakkelijker een lening zouden kunnen verkrijgen.

Goede afspraken

Werkgevers geven wel aan dat het delen van werknemers pas kan gebeuren als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Daarbij vinden zij de geografische nabijheid van het andere bedrijf belangrijk. Ook het onderling vertrouwen tussen de deelnemende werkgevers staat hoog aangeschreven, hoger dan de zorg om niet met een concurrerende onderneming samen te werken, bijvoorbeeld. Voorts valt op dat de werkgevers weinig belang hechten aan een culturele fit met de andere organisatie, vooral wanneer het over arbeiders gaat.

“Meervoudig werkgeverschap is een duurzaam samenwerkingsmodel dat een antwoord biedt op de toenemende arbeidskrapte.”

Ook al staat bijna twee derde van de werkgevers open voor het delen van werknemers, in de praktijk wordt er nog maar weinig gebruik van gemaakt. Nochtans is het een duurzaam samenwerkingsmodel dat een antwoord biedt op de toenemende arbeidskrapte. De juridische en praktische complexiteit is immers een belangrijke factor. Nochtans heeft de Wet Werkbaar Wendbaar Werk voor een vereenvoudiging gezorgd van het systeem van de werkgeversvereniging, een van de manieren om meervoudig werkgeverschap mogelijk te maken. Uiteindelijk is het vooral een kwestie van juridisch alles op orde te brengen, waarna werkgever en werknemer er de vruchten van kunnen plukken.

De auteur, Ann Mertens, is Senior Consultant bij Acerta Consult. Zij schreef deze bijdrage als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen