< Terug naar overzicht

HR Square Conference: de workshops


Vier workshops op donderdag 2 juni

Twee reeksen: om 14:00, herhaald om 15:30

1. Zelfsturing en gedeeld leiderschap in de praktijk

Veerle Verspille (Chief of Staff, MEDIAGENIX)

"Dat werken met zelfsturende teams en inzetten op gedeeld leiderschap veel voordelen heeft, daar hoeven we jou als HR-verantwoordelijke niet van te overtuigen. Maar hoe creëer je middels concrete acties een organisatiecontext waarin je de collectieve wijsheid, het creatieve potentieel en de betrokkenheid van alle medewerkers maximaal kan benutten? Hoe laat je de ambities van zelfsturing continu mee evolueren met de behoeften van ‘de business’? En hoe zorg je ervoor dat die kernwaarden behouden blijven in een snel groeiende organisatie of bij wissels van de macht?

In deze workshop nodigt Veerle Verspille (Chief of Staff) jou uit de best practices uit jouw organisatie te delen met de andere deelnemers en samen tot een concreet actieplan te komen. En inspireert ze ter afsluiting met de praktische voorbeelden en hun ervaring (succes én falen) bij MEDIAGENIX."

2. Complexe interventie? Geef autonomie!

Jan Van Roey (Majoor, Brandweer Antwerpen)

"De brandweer is traditioneel een hiërarchische organisatie. Het optreden van de brandweer is voor een groot deel in operatieprocedures vastgelegd, met duidelijke taken en bevoegdheden voor iedereen. Toch blijkt uit onderzoek dat er bij grootschalige interventies vaak van de voorgeschreven structuur wordt afgeweken. Bij zo'n interventies is de interventie immers te complex om centraal een overzicht te krijgen en prioriteiten te bepalen. En dus moet je als leidinggevende de aansturing van het incident in eerste instantie loslaten en voor de acute bestrijding vertrouwen op je mensen.

In deze workshop wordt ingegaan op de manier waarop de brandweer omgaat met het verschil tussen een theoretisch kader en de realiteit."

3. Meer klantgericht werken dankzij een innovatieve arbeidsorganisatie

Wim D’haese en Inge Croes (Stafmedewerkers Medewerkersengagement Familiehulp)

"Al zes jaar bouwt Familiehulp aan een innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) om onze werking te versterken én vernieuwen om meer klantgericht te werken. Onze waarden, een projectmatige aanpak, heldere IAO-principes in verband met teamwerk, en leiderschap zijn ons kompas. We werkten onze ideeën uit, experimenteerden met nieuwe sterrollen en verantwoordelijkheden, met nieuwe digitale mogelijkheden.

Tijdens deze workshop blikken we terug, kijken we vooruit én staan we stil bij de rol van medewerkersbeleid tijdens deze reis."

4. Freedom within the framework

Inge Ramboer en Martine Van Camp (Organisatie-architecten, Wilde Zwanen)

"Herken je de uitdaging; “autonomie geven versus sturen”? Ben je op zoek naar een realistische kijk op “zelf-sturen”? Of vraag je je ook af hoe je in een groeiende organisatie het DNA van een start-up kan behouden?

Hoe blijven we agile werken, onze structuur vlak houden en autonomie geven aan onze medewerkers en tegelijk groeien in een snel veranderende omgeving met impact op onze organisatiestructuur? Freedom within the framework blijkt hierbij meer dan eens een sleutelwoord te zijn... óók voor de aanpak binnen HR.

De workshop reikt kaders aan en zoomt aan de hand van concrete uitdagingen in op de balans tussen richting en autonomie."


Drie workshops op vrijdag 3 juni

Twee reeksen, om 10:00, herhaald om 11:15

1. Van verticale naar horizontale organisatie: gedeeld leiderschap in een stadsbestuur

Wouter Van der Vurst en Karen Wastijn (Algemeen directeur en Staf HR, Stad Dendermonde)

"Het stadsbestuur van Dendermonde koos er in 2019 voor om zich te hervormen tot een innovatieve arbeidsorganisatie. Een wendbare structuur en gedeeld leiderschap moeten een antwoord bieden op de hedendaagse uitdagingen en verwachtingen van burgers en medewerkers.

De workshop start met een toelichting over dit boeiende traject, dat verloopt met vallen en opstaan. Hierbij wordt ingezoomd op enkele pilootprojecten oa uit de woonzorgcentra en het managementteam. Daarna zoeken we samen met deelnemers naar antwoorden op vragen als: Wat verwacht jij van de leidinggevenden in jouw organisatie? Waar lopen verantwoordelijken vandaag tegenaan? Hoe kan gedeeld leiderschap in jouw organisatie hierop antwoorden formuleren? Hoe kunnen sterke teams hiertoe bijdragen? Waar blijft hiërarchie noodzakelijk? Wat kunnen deze modellen voor jouw organisatie betekenen?"

2. Resultaatgericht coachen

Virginie Bauveroy en Ellen Douterloigne (Stafmedewerkers HR, Groep INTRO)

"Met Groep INTRO geloven we dat coaching bijdraagt aan het optimaal functioneren van medewerkers en de prestaties van de organisatie. Vanuit deze overtuiging zijn we in 2018 gestart met ‘de zeswekelijkse resultaatgerichte opvolggesprekken’. De resultaten staan centraal, maar medewerkers krijgen meer flexibiliteit en autonomie om hun werk te organiseren. De leidinggevende coachen medewerkers dus om resultaten te behalen en zoeken daarbij voortdurend een balans tussen autonomie geven en sturing bieden. Tijdens de zeswekelijkse resultaatsgerichte opvolggesprekken ligt de focus niet alleen op de organisatiedoelen, maar ook op de ambities en de persoonlijke ontwikkelingsdoelen van de medewerkers. Deze vorm van coaching geeft ons als organisatie en als ondernemer de noodzakelijke wendbaarheid.

Sinds 2018 zijn de zeswekelijkse resultaatgerichte opvolggesprekken een vast onderdeel in de coaching cyclus van iedere medewerker.

Benieuwd naar hoe je resultaatsgerichte opvolggesprekken kan inzetten? Of geïnteresseerd in wat de impact is van de resultaatsgerichte opvolggesprekken op de medewerkers of de organisatie?

Tijdens de workshop geven we niet alleen uitleg bij de opbouw van de resultaatgerichte opvolggesprekken, maar gaan we ook actief aan de slag."

3. Onze paradoxen maken ons sterker

Christien Van Vaerenberg en Lies Wouters (Port of Antwerp-Bruges)

"We vertrekken vanuit het verhaal van de organisatietransformatie bij het Havenbedrijf Antwerpen, een organisatie met circa 1.500 medewerkers waarvan ongeveer 400 leidinggevenden, waar werd gekozen voor een hiërarchisch organisatiemodel met maximale inzet op zelfleiderschap bij elke medewerker. We bekijken waarom de transformatie er kwam en op welke uitdagingen die een antwoord moet bieden. We gaan in dialoog met de deelnemers rond enerzijds de herkenbaarheid van deze uitdagingen en anderzijds hun input over hoe met deze uitdagingen om te gaan (vanuit de eigen praktijk)

Een volgende thema betreft de WAT van de transformatie: hoe breng je 1.500 mensen in beweging? Christien Van Vaerenberg brengt het verhaal van het werken op structuur en op cultuur en staat stil bij de realisaties op heden, waarna we opnieuw in dialoog gaan met de deelnemers."

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen