Externe maatschappelijke bijdrage leveren? Verbeter eerst en vooral uw eigen bazen.

Bedrijven die een externe maatschappelijke bijdrage willen leveren, moeten paradoxaal genoeg eerst intern hun huiswerk maken. Het verhogen van de jobsatisfactie van hun eigen werknemers zou het belangrijkste punt kunnen zijn om de maatschappelijke doelen te bereiken. Omwille van het verband tussen ‘geluk op het werk’ en algemeen welbevinden, kan het verbeteren van de jobtevredenheid een materieel verschil maken voor 2,1 miljard werknemers. Het zou ook de rendabiliteit en de gezondheid van de onderneming ten goede komen. De ‘bazen’ spelen in dit stuk de eerste viool. Dat poneren twee auteurs uit de McKinsey-stal. Wat bevelen zij aan?

Promotie zonder opslag: een nieuwe mode?

Uit een enquête van een gespecialiseerd rekruteringsbureau blijkt dat hoewel driekwart van de managers een of meer medewerkers een promotie aanbood tijdens de coronacrisis, meer dan de helft daarvan geen salarisverhoging ontving. Is dit alweer een ander ‘nieuw normaal’?

Meerderheid telewerkers wil na crisis evenveel of meer thuis werken

Momenteel is tot 45 procent van de actieve Belgen een of meer dagen thuis aan het werk. Een vijfde van de telewerkers werkt zelfs elke dag van thuis. Het vermijden van de files blijft de belangrijkste motivatie voor de telewerkers. Daarentegen is het verlies van sociaal contact een mogelijke rem. Dit zijn enkele resultaten uit een enquête van Vias Institute en de FOD Mobiliteit.

Meer thuiswerken? Toch maar even opletten. En een degelijk bureau kopen.

De toename van thuiswerk door corona leidt tot aanzienlijk meer nek-, rug- en schouderklachten. IDEWE becijferde dat ruim de helft van de telewerkers de afgelopen 12 maanden te kampen had met een pijnlijke rug. De helft had tijdens dezelfde periode nekklachten, vier op tien schouderklachten. Een van de oorzaken is een slecht ingestelde bureaustoel en/of werktafel. Er is dringend meer aandacht nodig voor de ergonomie op de thuiswerkplek.

Innoveren onder tijdsdruk: is chaos goed of slecht?

De coronacrisis zet veel ontwikkelingsteams onder stevige tijdsdruk, dat geldt lang niet alleen voor deze die op zoek zijn naar een vaccin. Nochtans leren wetenschappelijk onderzoek en praktijk dat innovatie meestal veel tijd nodig heeft en best vooraf gecoördineerd en gesynchroniseerd wordt. Maar nood breekt wet. Kan het ook anders, zonder kwaliteitsverlies?

‘Knuffel de baas eens.’ Is dat wel een goed idee?

Naar aanleiding van Hug Your Boss Day (uitgevonden in het UK) peilde een Belgische HR-dienstverlener naar hoe het gesteld is met de relatie tussen werkgevers en werknemers na de moeilijke coronamaanden en veranderingen op de werkvloer die daarmee gepaard gingen. Met een gemiddelde score van 6,4/10 zijn werknemers tevreden over hun leidinggevenden en hun aanpak van de coronacrisis. Ruim een derde scoort zijn baas zelfs 8 op 10 of meer. Iets meer dan een kwart is daarentegen ontevreden met een score lager dan 6/10. Toch krijgt de baas eerder zelden een schouderklopje (en dat heeft niets te maken met corona-afstand of MeToo).

Telewerk: tekens aan de wand

Uit een rondvraag bij ruim 300 bedrijven in verschillende landen blijkt dat meer dan 50 procent van de respondenten al nationale en internationale regelingen voor telewerk hebben opgezet (of daarmee bezig zijn). Van de bedrijven die geen beleid voor telewerk hebben, is 55 procent van plan om er werk van te maken en nog eens 15 procent onderzoekt hoe dat moet gebeuren. Meer dan 80 procent verwacht dat werken op afstand de nieuwe norm wordt.

Medewerkers belonen met deel van de winst stijgt, maar blijft bescheiden

Met de winstpremie en de collectieve loonbonus (cao 90-bonus) beschikken organisaties over twee instrumenten om hun medewerkers te belonen voor het behalen van de doelstellingen. Ook in 2020 gaat het gebruik in stijgende lijn als men de eerste jaarhelft vergelijkt met vorig jaar. Het uitgekeerde bedrag stijgt echter niet; ook al is dit gebaseerd op de winst van vorig jaar. Vooral de kleinste organisaties hanteren deze variabele verloning. Toch blijft het een marginaal fenomeen.

Carrièremanagement: een voor allen of allen voor een?

Het concept carrière heeft de voorbije jaren een grondige (r)evolutie gekend. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop organisaties aan carrièremanagement (moeten) doen. Sarah Quataert en Dirk Buyens (Vlerick Centre for Excellence in Strategic Talent Management) bundelden hun inzichten over wat de veranderingen inhouden en hoe organisaties daarop kunnen inspelen in een recent gepubliceerde paper. Wij brengen een zeer korte voorzet over hoe u de zaken kan aanpakken en geven u de link naar het volledige document mee.

Rekruteren en motiveren is verleiden op inhoud

“Mensen verleiden op inhoud van je voorstellen. Dat werkt altijd beter dan verplichten”, zegt Martijn Scheen, HR-directeur van de Wageningen University & Research (WUR), in een boeiend interview met HRPraktijk.nl dat we met toestemming gedeeltelijk overnemen. Maar hoe lastig is dat in een wereld vol autonome wetenschappers? “Als de basis niet op orde is, vinden ze HR een kostenpost. Maar als je waarde levert, zien ze ook echt wel: hé, ze helpen mij. Dat maakt het werk hier zo leuk.” Wij focussen op rekrutering.

Coronawanpraktijken op werkvloer in UK: doen wij het beter?

Een enquête van een Brits advocatenkantoor bij 1.000 key workers (in ons jargon ‘werknemers in essentiële beroepen’) onthulde dat bijna de helft van de respondenten bij de werkgever aan de bel hing over onveilige praktijken tijdens de coronacrisis. Wij kennen geen gelijkaardige rondvragen voor België, maar kunnen en mogen hopen dat het hier beter verliep.

Het werkleven tijdens corona: hoe gaat het ermee? Mmm, kan beter…

Samen met onderzoekers van de universiteiten van Frankfurt, Bergen (Noorwegen) en Manchester brengt de KU Leuven in kaart hoe het werkleven doorheen de coronacrisis evolueert. De eerste enquête verliep van juni tot begin juli en heeft betrekking op de eerste drie maanden van de coronacrisis. Wat leren we uit de resultaten?

Tewerkstelling vier procent hoger dan voor corona. Merci tijdelijke werkloosheid.

Het systeem van tijdelijke werkloosheid door overmacht wegens corona heeft de tewerkstelling in ons land op niveau gehouden. Er zijn nu zelfs vier procent meer mensen aan het werk dan in februari, de laatste pre-coronamaand. Tot die conclusie komt HR-dienstenbedrijf Acerta op basis van een representatieve steekproef bij 32.000 werkgevers.

Zin en onzin van 70:20:10-model: formeel, informeel en sociaal leren versterken elkaar

70:20:10 verwijst naar de verhouding tussen informeel, sociaal en formeel leren. Het model is een leidraad van veel opleidingsprofessionals. Een te simplistische en niet wetenschappelijk onderbouwde kijk op leren, vertellen opleidingsexperten Piet Van den Bossche (UA) en Luc De Grez (KU Leuven). Het enige pluspunt is dat het model beklemtoont dat leren meer is dan training volgen.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen