Studenten werken niet alleen tijdens de zomervakantie

Er wordt ijverig gewerkt onder de studenten. 77 procent heeft een vakantiejob in de zomer, 72 procent werkt gedurende de rest van het jaar. 66 procent van de studenten combineert de beide periodes. Het verschil tussen studenten die werken tijdens het jaar en in de zomervakantie, was nooit eerder zo klein. Dat blijkt uit de jaarlijkse studentenstudie van Randstad Research bij 1.000 studenten.

Steeds meer Belgen gaan vervroegd op pensioen

Bijna vier op de tien (37,5 procent) Belgische werknemers die met pensioen gaan, doen dat voor de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar. Dit is met 2,1 procentpunt gestegen ten opzichte van 2020. Vooral arbeiders zwaaien vroeger af (47 procent). Bij zelfstandigen gaat het over iets meer dan de helft (51,4 procent). Dat blijkt uit een analyse door Acerta.

Nieuwe diversiteitscampagne ‘Women in Rail’

Het aandeel vrouwen bij de NMBS stijgt jaar na jaar stijgt. Dit is het resultaat van een doorgedreven diversiteitsbeleid, dat het bedrijf samen met haar medewerkers (m/v/x) uitbouwt. Bovendien tekende NMBS samen met heel wat andere Europese spooroperatoren het ambitieuze akkoord 'Women In Rail'. Deze overeenkomst heeft onder andere als doel om de spoorwegsector aantrekkelijker te maken voor vrouwen.

‘Tijdelijke job met optie vast’ zit in de lift

Steeds vaker zien we op de arbeidsmarkt de 'tijdelijke job met optie vast', zo blijkt uit onderzoek. In de eerste helft van dit jaar zijn er al bijna een vijfde meer dergelijke vacatures dan vorig jaar. Dat kan een reactie zijn op de krapte, met werkgevers die werknemers zo snel mogelijk aan zich willen binden.

Vrouwen hebben minder werkbaar werk dan mannen, vooral door meer werkstress

Er is een genderkloof wat betreft werkbaar werk. Eén van de componenten die daaraan bijdraagt is werkstress. 40,4 procent van de vrouwelijke werknemers geeft aan met problematische werkstress te kampen. Dat tegenover 32,3 procent van de mannen. Bovendien nam deze genderkloof de afgelopen jaren toe. Dat blijkt uit de driejaarlijkse Werkbaarheidsenquête (2019) van de SERV.

Ondanks war for talent, is 80 procent van HR-managers optimistisch over toekomst

Selectie en rekrutering was het afgelopen jaar de absolute topprioriteit voor Belgische HR-afdelingen. Ook engagement, employer branding en retentie wonnen sterk aan belang. Opmerkelijk is dat HR-professionals optimistisch zijn. 79 procent gelooft dat ze in staat zijn om te anticiperen op de onzekerheden van de toekomst.

Minder buitenlandse interesse in Belgische vacatures

Wij Belgen kijken over de landsgrenzen heen als het gaat om werk: bijna tien procent van de landgenoten zoekt in de buitenlandse vacatures, wat ruim 12 procent meer is dan voor corona. Dat is heel wat meer dan andere Europeanen: gemiddeld zoekt iets meer dan vier procent naar vacatures in een andere lidstaat.

Hiërarchie versus autonomie: zeven leidende principes voor HR (door HR)

Wat zijn vandaag, in de nieuwe context, de zeven leidende principes voor HR voor een beloftevolle transitie naar meer autonomie en engagement? Aan het einde van de HR Square Conference, die op 1, 2 en 3 juni 130 HR-verantwoordelijken samenbracht, mondde een gezamenlijke oefening uit in zeven aandachtspunten voor élke HR-verantwoordelijke.

Transparant communiceren over loon?

Openheid over loon? Het blijft een moeilijke in Vlaanderen. Toch wil het Europees Parlement werk maken van meer transparantie op de werkvloer over loon, met als doel de loonkloof aan te pakken. Bijna driekwart van de werkgevers is akkoord met dit uitgangspunt. Toch lijken vooral de Vlaamse werkgevers meer ruimte te laten voor een ‘salaris op maat’.

'Straf gefixt': imagocampagne moet instroom verhogen

Ook de invoerders van materieel voor (burgerlijke) bouw en goederenbehandeling kampen met een groot tekort aan technische medewerkers. De sector kent een enorme groei, maar vindt niet de juiste mensen om die groei te ondersteunen. Een campagne moet nu het imago van de sector opkrikken.

Opgelet met thuiswerkende grensarbeiders

Bijna 88.000 Belgen werken in het buitenland, wat een daling is van 4 procent ten opzichte van 2019, zo blijkt uit cijfers van het Riziv. Tegelijk zijn er ook een goede 52.000 grensarbeiders uit onze buurlanden die dagelijks de omgekeerde beweging maken. Tijdens de coronapandemie konden deze werknemers thuiswerken – dus: in eigen land – zonder dat dit een impact had op hun sociale zekerheid of belastingen. Dat gaat veranderen.

60 procent meer werknemers op rand van burn-out sinds begin pandemie

Bijna één op drie (28,5 procent) Belgische werknemers loopt het risico op een burn-out. Nog meer alarmerend is dat van die groep bijna de helft (13,4 procent) op het randje staat. Die groep groeide tijdens de coronaperiode met maar liefst 61,4 procent. Dat zijn heel wat cijfers om te concluderen dat het niet goed gesteld is met het mentaal welzijn van werknemers.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen