Geld, zekerheid of inhoud: weten wij en zij het wel?

Werknemers zijn minder gelukkig, hebben meer stress, hun mentaal en fysiek welzijn verslechterde en er werd met minder goesting en plezier gewerkt. Het aantal werkende Belgen dat actief op zoek is naar een nieuwe job verdubbelde op een jaar tijd. Tijd om zaken te doen? Ja, als je naar de juiste zaken kijkt.

Corona en arbeidsmigratie: geen echt probleem

De Belgische economie en misschien ook uw bedrijf is afhankelijk van buitenlandse werkkrachten, laag- of hooggeschoold. Onderzoek van Covivat (Corona Onderzoeksconsortium voor Inkomensverdeling en Sociale Effecten, wat vinden ze vandaag toch allemaal uit, zou grootmoeder zaliger zich afvragen) wijst uit dat corona een matige tot bescheiden negatieve invloed heeft gehad op de beschikbaarheid van buitenlandse werknemers. Vooral detachering heeft er weinig last van.

Artificiële Intelligentie zet nood aan levenslang leren op scherp

De sociaaleconomische impact van Artificiële Intelligentie reikt tot in de verste uithoeken van onze maatschappij, economie, arbeidsmarkt en HR-beleid, zo blijkt uit recent studiewerk van de SERV. Er zijn talloze conclusies te trekken uit dit onderzoek, waarvan we er alvast één uitlichten: we moeten veel meer investeren in levenslang leren.

AB InBev voert testcase in Jupille

In de brouwerij van Jupille (nabij Luik) wordt al een tijd Stella Artois geproduceerd voor het buitenland. AB InBev maakte op 9 februari bekend dat ‘de exportvolumes bestemd voor niet-Europese markten’ daar zullen weggehaald en ‘lokaal’ gebrouwen worden. De zoveelste herstructurering kan geen verbazing wekken. Wel opmerkelijk is dat het bedrijf uitdrukkelijk naar het sociaal klimaat in de vestiging verwijst om de beslissing te motiveren. Dat gebeurt uiterst zelden. Het opmerkelijkst van al is dat er op het moment dat wij dit schrijven nog geen staking of andere actie is uitgebroken. Verlegt AB InBev grenzen?

Minimumlonen stijgen bijna overal, maar (nog) niet in België

Dit jaar stijgen de minimumlonen in bijna alle Europese lidstaten en het Verenigd Koninkrijk. Dat doen ze met minstens 1 procent, zodat de laagste lonen er ook boven de vooralsnog minimale inflatie op vooruitgaan. Voor België (en Spanje) is de situatie nog niet duidelijk.

Langer leven en werken? Niet zo evident.

Een grootschalige enquête bracht aan het licht dat ‘de Belgen’ van mening zijn dat in functie van langer leven het werk, de sociale zekerheid en de indeling van het leven anders moeten. Hoe dan? Daarvoor zorgen de anderen wel. Een groot draagvlak voor langer werken is er alvast niet.

Bijna kwart Nederlandse thuiswerkers wil ook na corona grotendeels thuis blijven werken

Eind 2020 werkte bijna de helft van de Nederlandse werknemers thuis. Maar er is nog ruimte voor groei: 14 procent van de werknemers die nog niet (volledig) thuis werkt, geeft aan dat dit wel zou kunnen. Hoewel thuiswerkers vaak nog geen ideale werkplek hebben, bevalt het thuiswerken vaak wel. Bijna een op vier werknemers wil ook na corona grotendeels vanuit huis werken.

Afwezigheidsbarometer toont 40 procent meer afwezigheden door coronacrisis

In 2020 was de gemiddelde Belgische werknemer in de privésector 40 procent meer uren afwezig van het werk dan in 2019. Dat komt neer op 11 extra dagen. De impact van het coronavirus is duidelijk te merken, want in de afwezigheidscijfers zien we een opvallende eerste en tweede piek. De extra afwezigheden op het werk kwamen vooral voort uit tijdelijke werkloosheid, niet door ziekte of extra opgenomen tijdskrediet, zoals (corona)ouderschapsverlof.

Bijna 40 procent minder tijd aan opleidingen gespendeerd

In 2020 werd 39 procent minder tijd gespendeerd aan opleidingen dan in 2019. De grootste daling was er in april en mei. Het aantal gepresteerde dagen daalde echter met slechts 10 procent, dus zijn periodes van inactiviteit (o.a. tijdelijke werkloosheid) niet de belangrijkste oorzaak.

Opleidingen ondersteunen de relance in autosector en aanverwante

Met een budget van 600.000 euro wil EDUCAM, het kennis- en opleidingscentrum in de autosector en de aanverwante sectoren, de relance inzetten voor de bedrijven en werknemers die hard getroffen zijn door deze coronacrisis. De focus ligt op de werknemers die meest nood hebben aan bijkomende opleiding, en de blik is duidelijk naar de toekomst van de sector gericht.

Tijdelijke werkloosheid is motor van afwezigheid

Ons land is in de greep van een virus dat ons massaal ziek maakt en onze hospitalen af en toe zelfs dreigde te overbelasten, en toch is niet ziekte de belangrijkste oorzaak van afwezigheid op het werk. Neen, werknemers waren het afgelopen jaar meer afwezig omwille van tijdelijke werkloosheid.

Eenheidsstatuut op vlak van pensioenplannen kan tot 1 miljard euro per jaar kosten

Na de invoering van het eenheidsstatuut zal er vanaf 1 januari 2025 ook geen onderscheid meer mogen gemaakt worden tussen arbeiders en bedienden in hun aanvullend pensioenplan. Een passieve aanpak van deze gelijkschakelingsoperatie kan de Belgische bedrijven jaarlijks om en bij de 1 miljard euro kosten, zo blijkt nu.

Waldo trekt naar Chili

De Vlaamse HR-tech start-up Ask-Waldo zet binnenkort voet aan wal in Santiago (Chili), de business capital van Zuid-Amerika. De onderneming zal de komende maanden de pilootprojecten in België en Nederland combineren met een opstart aan de andere kant van de wereld. “De crisis speelt nu ook in ons voordeel”, zeggen de oprichters.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen