Werk-privé balans
Nieuws
Vierdaagse werkweek positief voor productiviteit

De vierdaagse werkweek zorgt voor meer inkomsten voor organisaties en minder werknemers die vrij of ontslag nemen. Ook komt het productiviteit en het mentaal welbevinden van de werknemers ten goede.

Uurloonkost
Nieuws
Arbeidskost steeg met bijna 7 procent

In het derde kwartaal van 2022 steeg de loonkost per gewerkt uur op jaarbasis met 6,9 procent, aldus berekeningen van Statbel.

Nieuws
Nieuwe wegen

De krapte op de arbeidsmarkt is zo persistent dat we er niet komen met de klassieke recepten zoals méér activering, een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het bevorderen van snellere loopbaantransities. Versta me niet verkeerd! Deze wegen moeten verder bewandeld worden. Toch zullen we ook op zoek moeten gaan naar nieuwe, innovatieve wegen om de krapte structureel aan te pakken. Een voorzet ….

Onderhandelen over loon
Nieuws
Spreken over loon is moeilijk voor werknemers

Zes op tien Belgische werknemers voelt zich niet comfortabel bij een loononderhandeling. Een even groot aantal werknemers heeft dan ook nog nooit zelf om een loonsverhoging gevraagd.

Sollicitatie
Nieuws
Vertrouwen bij sollicitanten gedaald, en dat is onterecht

Het vertrouwen van sollicitanten op de arbeidsmarkt is licht gedaald. Dat is nochtans niet helemaal terecht, gezien de blijven de krapte. Wat kunnen rekruterende organisaties vandaag doen om ondanks die krapte toch voldoende nieuwe medewerkers aan te trekken?

Nieuws
Kan een werkgever bepaalde zieke werknemers verplichten om zich spontaan bij de controlearts aan te bieden?

Het Arbeidshof te Brussel heeft zich op 23 mei 2022 uitgesproken over de verplichting tot spontane aanbieding bij de controlearts voor werknemers van wie de afwezigheid wegens ziekte een bepaalde objectieve norm overschrijdt.

Afwezig wegens ziekte
Nieuws
Percentage niet-gepresteerde uren wegens ziekte stijgt

Het percentage niet-gepresteerde uren bij werknemers wegens langdurige ziekte blijft stijgen. In de gezondheids- en welzijnssector is de uitval het grootst met een percentage van 9,95 procent. De sterkste stijging wordt waargenomen in thuishulpdiensten, waar het aantal niet-gepresteerde uren tussen 2016 en 2021 verdubbelde.

Nick De Schamphelaire
Nieuws
Meat&More stelt Nick De Schamphelaire aan als HR-manager

Een tweetal jaar geleden maakte Nick De Schamphelaire de overstap naar Meat&More. Hij startte er als HR manager voor Soft HR-divisie en is er vandaag HR-manager.

Gwendolien Desrumaux
Nieuws
Gwendolien Desrumaux is voortaan HR-manager bij Buurtslagers/Bon’Ap

Gwendolien Desrumaux, al enkele jaren werkzaam bij Meat&More, is sinds september HR-manager bij Buurtslagers/Bon’Ap.

Nieuws
‘Bezint eer ge discrimineert’: kunnen vermeende racistische verzuchtingen na een ontslag om dringende reden leiden tot een schadevergoeding wegens discriminatie?

Het arbeidshof van Antwerpen boog zich op 4 oktober 2022 over het hoger beroep tegen een vonnis van de arbeidsrechtbank van Antwerpen van 19 november 2020. Een werkgever werd namelijk in eerste aanleg veroordeeld tot betaling van een opzeggingsvergoeding en een schadevergoeding wegens discriminatie na vermeende racistische uitspraken over een werknemer na een ontslag om dringende reden.

Lees ook

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.